O NÁS
AKTUÁLNĚ
KOMUNITNÍ AKCE
PARTICIPACE
VRŠOVICKÁ ZAHRADA
GALERIE PROLUKA
PODPORUJEME
O NÁS V MÉDIÍCH

KONTAKT

Email:
info@startvrsovice.cz

Telefon:
(+420) 602 462 653 (Kateřina McCreary)
(+420) 776 724 022
(Daniel Walter)

Participace

KAUZA PROLUKA MILIARDOVÁ RADNICE

START VRŠOVICE usiluje o zapojení místních obyvatel do procesu přeměny veřejných prostor. Participace je metodický proces zapojování občanů do rozhodování o veřejných věcech.


Miliardová radnice

26.- 27. září REFERENDUM STOP MILIARDOVÉ RADNICI
Dne 26. a 27. září proběhlo referendum v otázkách radnice. Vedení radnice připravilo v rámci referenda pro občany souhrn otázek, které měly jediný účel, a to zmást lidi. Jak se dalo číst číst mezi řádky? Zde je stručný návod:
1) otázky, které si zvolili lidé při sběru podpisů pro referendum, jsou skryty pod čísly 4, 5, 6, 7. To jsou stejné otázky, pod které se podepsalo přes jedenáct tisíc občanů Prahy 10, a které podal přípravný výbor na úřad. Jsou zvýrazněné žlutě.
2) zpackané a záměrně navržené otázky starostou Zoufalíkem pod číslem 1 a 2 mají účel jediný. Zmást lidi a uvolnit finanční prostředky na stavbu miliardové radnice.
3) otázka číslo 3 řeší rekonstrukci stadionu v Ďolíčku, což se netýká radnice, tato iniciativa nevznikla kvůli Ďolíčku, ale kvůli hrozícímu mrhání veřejnými prostředky.

Jak to v referendu nakonec dopadlo?
Když jsme zakládali přípravný výbor referenda STOP MILIARDOVÉ RADNICI, sestavovali jsme znění otázek tak, abychom upozornili a napravili chybné počínání vedení naší městské části Praha 10. To se při referendu do jisté míry právě stalo. V otázkách 4 až 7 hlasovala PRO absolutní většina přítomných, kdežto v nastrčených otázkách pana starosty Zoufalíka hlasovalo PRO řádově o tisíc občanů méně. Při tak nízké volební účasti je to obrovské sdělení, které bylo vysláno směrem na vedení radnice Prahy 10.
Paradoxem je, že volební účast v referendu byla podstatně větší, než účast v senátních volbách, které vyhrála místostarostka Ivana Cabrnochová. Druhým paradoxem je, že právě Ivana Cabrnochová byla předsedkyní komise pro výběr radnice a byla jednou z hlavních propagátorek vypsáné veřejné zakázky za 775 000 000,- Kč bez DPH.

Děkujeme všem, kteří se referenda zúčastnili. Mělo a má stále smysl.


25.4.-31.7. SBĚR PODPISŮ PRO REFERENDUM
Občané Prahy 10, straníci i nestraníci, spolky Prahy 10 včetně Startu Vršovice a volební strany TOP 09, VLASTA usilovali o vypsání referenda proti miliardové radnici, kterou plánovalo postavit v té době dosluhující vedení radnice. Šlo o poslední možnost jak ušetřit půl miliardy na předraženém miliardovém projektu, který chtěla současná radnice schválit těsně předtím než jí končil mandát. Představitelé městské části Praha 10 udělali první kroky k tomu, aby přestěhovali současnou radnici ve Vršovické ulici „někam jinam“. Říkali, že je nutné postavit novou vhodnou budovu, která by byla moderní, kde by mohli v pohodlí pracovat úředníci a která by sloužila lépe než ta současná. O zkvalitnění života obyvatel Prahy 10 jde i Startu Vršovice. Se stavbou nové radnice bylo však spojeno tolik pochybností, že bylo třeba konání některých zastupitelů zastavit. Při sběru podpisů pro vypsání referenda se pro vyslovilo celkem 9 641 občanů Prahy 10 (min. hlasů pro referendum je 8 627).

Přesné znění otázek navržených k rozhodnutí referendem navržené přípravným výborem pro referendum:
1. Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na rekonstrukci nebo pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 10 byly omezeny částkou 500 milionů Kč včetně DPH a případných úroků?
2. Souhlasíte s tím, aby dosavadní proces výběru sídla Úřadu Městské části Praha 10 byl zrušen?
3. Souhlasíte s tím, aby hodnotícími kritérii pro konečný výběr sídla Úřadu Městské části Praha 10 byly ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany MČ Praha 10?
4. Jste pro to, aby byla na řešení sídla Úřadu Městské části Praha 10 vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů?


13. dubna 2014 STOP RADNICI UPÍRŮ
Akce Stop radnici upírů proti radnici Prahy 10, bylo naše první veřejné protestní vystoupení. Předražený miliardový projekt odstupujících radních na novou radnici Prahy 10 nás přiměl k radikalizaci, když jsme po několikaletých opakovaných pokusech navázat s radními a především s vedením radnice dialog usoudili, že s nimi prostě dialog vést není možné. Spolu s ostatními občanskými iniciativami z naší městské části jsme usilovali o zprůhlednění projektů ve veřejném prostranství a veřejném zájmu, nastolení smysluplnosti v nakládání s veřejnými, tedy našimi prostředky. Směsice arogance, demagogie a chamtivosti na straně některých radních už se prostě nedala konzumovat, a tak jako zkažené jídlo vychází natrávené i se žaludečními šťávami ústní dutinou, jsme si řekli: „A dost!“ Rozvinuli jsme transparenty, protáhli lana, oblékli si trička s názvem akce, nalíčili „upíry“ a poskytli rozhovor jediné novinářce, která na akci dorazila.

 


START Vršovice
Kodaňská 28
101 00 Praha 10
IČ: 22869786


registrace provedena
5.5.2010
pod číslem jednacím:
VS/1-1/79867/10-R
č.ú. 2700973443/2010


Email:
info@startvrsovice.cz
Telefon:
(+420) 602 462 653 (Kateřina McCreary)
(+420) 776 724 022 (Daniel Walter)

© START VRŠOVICE 2016 | web Jarka Jones