O NÁS
AKTUÁLNĚ
KOMUNITNÍ AKCE
PARTICIPACE
VRŠOVICKÁ ZAHRADA
GALERIE PROLUKA
PODPORUJEME
O NÁS V MÉDIÍCH

KONTAKT

Email:
info@startvrsovice.cz

Telefon:
(+420) 602 462 653 (Kateřina McCreary)
(+420) 776 724 022
(Daniel Walter)

Participace

KAUZA PROLUKA MILIARDOVÁ RADNICE

START VRŠOVICE usiluje o zapojení místních obyvatel do procesu přeměny veřejných prostor. Participace je metodický proces zapojování občanů do rozhodování o veřejných věcech.


Kauza Proluka

Proluka je součástí nejstarší historie Vršovic. Stojí na místě původní drobné zástavby nad lokálním tržištěm. Místo bylo po staletí křižovatkou cest všech místních a živým centrem lokality.
Start Vršovice v roce 2010 přišel s myšlenkou, že pozitivní proměna tohoto místa dokáže ovlivnit celou čtvrť.

Staré Vršovice měly v té době nejméně třicet let pověst problematické zóny proslavené snad jen množstvím heren, zastaváren a krádeží. Spolek zorganizoval dva pilotní projekty Vršovický tržíček a dále množství aktvit (Masopust, Hostina a zejména aktivity Galerie pod širým nebem, pouliční festivaly Korso Krymská a Zažít město jinak).

Současně Start získal první informace o investorském záměru Magnolia a Carnea. V dalších letech svou činnost směřoval k zabránění prodeji Proluky bez ideové soutěže a promyšlených podmínek, zorganizoval participaci. Pod vedením Ing.arch. Petra Klápště uspořádal Start Vršovice sběr dat v terénu a zejména dvě setkání s občany v dubnu a červnu 2013.

Na jejich základě vznikl shrnující dokument, který byl předán MČ i investorovi. Výsledky měl investor zapracovat a zohlednit alespoň v jednom ze tří návrhů, které měl díky tlaku občanů radnici předložit. Investor však variantní návrhy nepředložil a MČ později prosadila, aby tento závazek investora začleněný do Kupní smlouvy byl anulován. Jasný názor občanů o Proluku byl tak volenými zástupci ignorován.

NEPŘIJATELNÉ ASPEKTY MAGNOLIA A CARNEA:

Génius loci vs Charakter stavby
Obě plánované stavby jsou monolitické, objemově nesrovnatelné s okolím.
Přivlastňují si okolní prostor.
Podoba fasád je mimo stavební kontext, postrádá členění.
Charakteristické uliční průhledy do otevřeného prostoru se zelení zmizí.
Budova zruší lokální atmosféru a brutálně se prosadí na úkor okolí.

Veřejný prostor vs Magnolia
Úplné zastavění Proluky v budoucnosti vyloučí všechny aktivity veřejnosti: výstavy živého umění, festivaly, koncerty, promítání, setkání.
Sousedstvím s osmipatrovým monolitem se zcela změní i charakter Vršovickho tržíčku. Jeho využítí se omezí na funkci nástupní plochy komerčních prostor.
Využitelný veřejný prostor v lokalitě zcela zanikne.

Zeleň vs Carnea
Participace ukázala, že nejcennější kvalitou Proluky je její otevřenost a zeleň, zejména parčík s kaštany. Oba tyto místvorné rysy zmizí. Intimní náladu parčíku zničí vjezd do podzemních garáží i změna profilu i povrchu nynější bezejmenné uličky.

Klidná čtvrť vs doprava
Lokalita je typickou, příjemnou a klidnou rezidenční čtvrtí.
Třípodlažní garáže však přivedou do lokality stovky aut nových obyvatel i návštěvníků komerčních prostor. Každé auto projede Krymskou ulicí shora nebo zdola. Zvýšení dopravy povede ke zhoršení kvality života všech obyvatel.


Start Vršovice o těchto aspektech informuje sousedy a hledá cesty jak projekt zastavit. Vršovice v okolí Krymské se v posledních letech výrazně proměnily zásluhou svých obyvatel. Jsou živé, komunitní, přátelské a veřejně aktivní. Prostor jako je Proluka potřebují a budou bojovat o jeho zachování.


Z HISTORIE KAUZY PROLUKA


září 2016 PETICE OBČANŮ PROLUKA: MAGNOLIA A CARNEA PROJEKT TADY NECHCEME!

Hlavnímu městu Praha (všem zastupitelům) a Městské části Praha 10 (všem zastupitelům)

Petici můžete elektronicky podepsat zde.

Petice ke stažení ve wordu zde.

 


19. září 2016

Výstava
Projekt Magnolia a Carnea tady nechceme!


V rámci pouličního festivalu Zažít město jinak jsme instalovali výstavu
na dřevěných panelech mezi Prolukou a Tržíčkem.
Výstava Projekt Magnolia a Carnea tady nechceme! měla za cíl seznámit sousedy a návštěvníky s historií a občanskými aktivitami spolku Start Vršovice na Proluce a její radikální budoucí proměně. Proluka je veřejný prostor, který zmizí z mapy Prahy 10. Proluka byla symbolicky v den pouličního festivalu obehnána červenou páskou a poprvé se na její ploše festival nekonal.

 

Výstava, která za čtyři dny přitáhla pozornost několika tisíc lidí, byla 21.9.2016 stržena neznámými muži, kteří ji rychle odvezli bílou dodávkou pryč. Že by se developer za svůj architektonický výkon styděl? Nebo snad městská část před volbami nerada slyší pravdu o tom, že se v této věci na občany vykašlala? Samozřejmě je možné, že někomu se obrázky líbily natolik, že si je musel vzít domů :) Pravděpodobnější ale bude, že se někomu nehodilo, aby se sousedé o plánované stavbě dozvěděli ještě před zahájením územního řízení, tedy včas, aby podnikli kroky na obranu svých práv.

Výstava před

Výstava po

Výstava k nahlédnutí a ke stažení ve formátu .pdf zde

 


11. dubna 2013 PROLUKA SETKÁNÍ

Občané Vršovic se sešli k diskuzi na téma obecních pozemků v Proluce, které prodala na začátku roku 2013 městská část soukromému investorovi Magnolia Invest, který zde plánuje výstavbu dvou budov. Start Vršovice již delší dobu upozorňuje na nutnost veřejné diskuse nad budoucností místa, které tvoří přirozené centrum starých Vršovic, aby zde nevznikla zástavba, která by narušila charakter místa. Naopak podporuje myšlenku jeho oživení ve spolupráci s místními občany. Ti přišli vyjádřit svá očekávání a obavy na setkání vedeném facilitátorem tzv. participacního procesu. Jde o metodiku zapojování obyvatel do rozhodování o prostředí v němž žijí. Pro tento proces je důležité, aby ho podpořily všechny tři strany: občané, investor i mšstská cást. Na setkání večer navazovala podrobnejší analýza a workshop na dané téma, v místním klubu Pilot, kde diskutovali občané, zástupci městské části i investor.

 

 


28. března 2013 PROLUKA - STAVÍME NA DIALOGU
Více informací získáte z tiskové zprávy: PROLUKA - STAVÍME NA DIALOGU - FAKTA O PROLUCE: SOUČASNOST A BUDOUCNOST + PARTICIPACE = ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ROZHODOVÁNÍ O ÚZEMNÍM ROZVOJI JAKO PARTNERŮ
Tisková zpráva Startu Vršovice (zde)14. února 2013 HAPPENING - PROLUKA JE VEŘEJNÝ PROSTOR
Happening měl upozornit na výtky, které mají místní obyvatelé vůči plánům zastupitelstva s tímto pozemkem. Vršovičtí napnuli obří pruh gumy, kterým obkroužili zatím volný prostor Proluky. 
Více reportáž Radia Wave.

 


Listopad 2012Leden-únor 2012
Dochází k vystěhování obyvatel domu Moskevská 77 na horním okraji proluky, a to podle vyhlášky „o prodeji domů s méně než 6ti byty.“ Radnice se neúspěšně dům snaží prodat, což se nepodaří. Následně použije tento fakt jako argument, že dům je neprodejný a bezcenný a přidá ho do jednoho balíku s pozemky v Proluce.

Přitom jde o památkově chráněný secesní dům slavného architekta Osvalda Polívky.

 


START Vršovice
Kodaňská 28
101 00 Praha 10
IČ: 22869786


registrace provedena
5.5.2010
pod číslem jednacím:
VS/1-1/79867/10-R
č.ú. 2700973443/2010


Email:
info@startvrsovice.cz
Telefon:
(+420) 602 462 653 (Kateřina McCreary)
(+420) 776 724 022 (Daniel Walter)

© START VRŠOVICE 2016 | web Jarka Jones